You Are Reading

STEVE JOHNSON: EVERYTHING BAD IS GOOD FOR YOU

Interessant conferència en la creixent sofisticació i complexitat dels arguments de les series de TV, jocs d'ordinador i cultura pop en general. I com això és un bon estimulant per a la creativitat, gestió de problemes reals, socialització, etc...

Comments for this entry

Leave your comment