You Are Reading

LES DONES COBREN SALARIS MÉS BAIXOS PER LA "MATEIXA FEINA"? NO. SIMPLEMENT TENEN PITJORS FEINES

Avui ha tornat a sortir la dada de que existeix un diferencial del 22% entre homes i dones que fan la mateixa feina i m'ha tornat a picar la mosca al nas. A veure, en cap moment vull posar en dubte que hi ha desigualtats estructurals persistents de gènere a Catalunya, Espanya i a tot el món, però el què no acabo d'entendre és com es pot aconseguir aquesta dada sobretot si tenim en compte el tema de "per la mateixa feina". I és que això de la mateixa feina és molt relatiu. S'ha de tenir en compte el sector, l'escala, quin tipus d'empresa (gran, petita, multinacional, etc.), l'antiguitat, les hores que es treballen, els plusos, etc... amb la qual cosa segurament no hi ha dues feines iguals.

Així doncs he començat una investigació per descobrir com s'ho fan per calcular això i pel què sembla, la veritat és que no es pot fer, i que el què ens venen com a desigualtat salarial per la mateixa feina és més aviat la desigualtat salarial mitjana (independentment de la feina) i que s'explica per moltes coses i no només per la discriminació de genere.

Alguns exemples: segons un informe de la UGT d'ara fa un any:

En nuestro país, la única fuente que permitía hacer análisis estadísticos que
pudieran medir las diferencias salariales entre mujeres y hombres, era la Encuesta
de Estructura Salarial (EES), que realizaba el INE, cada cuatro años. La última se
publicó en noviembre de 2008, referente a los salarios de 2006.
(...)En nuestro país, la ganancia media anual femenina supuso en el año 2006, el 73,7 %
de la masculina, mientras que en el año 2008, supuso el 78,1 % de la femenina. Lo
que manifiesta un descenso de la diferencia de los salarios que perciben mujeres y
hombres.


No hi ha més dades. I ull, en cap cas diu per fer la mateixa feina!!! De fet la ganancia media anual vol dir que en general les dones que treballen guanyen un 73,7% del què guanyen els homes, però això pot ser perquè estiguin en sectors més mal pagats, antiguitats, tipus d'empresa, etc... Aquí el gràfic de salaris mitjans, però no "per la mateixa feina".Pero si voleu veure més a fons totes les dificultats que hi ha per a fer aquest càlcul només cal llegir l'interessant estudi de Derek Robinson publicat a la Revista Internacional del Trabajo a la web de la Organització Internacional del Treball:

La pregunta más sencilla de responder es la de si se paga o no lo mismo a
los hombres y mujeres que realizan la misma labor en un mismo lugar o empresa.
Pues bien, en la práctica, es difícil responder exhaustivamente incluso a una
pregunta tan poco complicada, ya que para hacerlo hacen falta datos
pormenorizados sobre todos y cada uno de los trabajadores de todas las empresas.
Y aunque la legislación sobre igualdad de remuneración impide en gran
medida esta forma patente de discriminación, no exige que se pague a cada
mujer empleada en una empresa exactamente lo mismo que a cada hombre que
realiza el mismo trabajo en esa empresa.

Vaja, que no podem respondre ni a la pregunta de les més bàsiques. I després continua:

El que se haya comprobado la existencia de esa distancia media global no indica, claro está, si se debe o no a una discriminación fundada en el sexo. Es posible que los hombres y mujeres
que desempeñan una misma ocupación reciban exactamente el mismo salario,
pero, como la remuneración varía según la profesión que se desempeñe, si la
distribución de hombres y mujeres en las ocupaciones es desigual, habrá una
diferencia en la remuneración media general masculina y femenina. Está sobradamente
demostrado que, a resultas de la dispar repartición profesional de los
hombres y las mujeres, hay una concentración de éstas en determinadas ocupaciones
y una «infrarrepresentación» en otras.
(...)
Actualmente no hay apenas indicios de la existencia de diferencias de
importancia entre los salarios de los hombres y los de las mujeres que desempeñan
las mismas ocupaciones – definidas estrictamente – en una misma empresa.
(...)
Hoy día, es raro que aparezcan diferencias basadas en el sexo en las escalas
salariales establecidas para los hombres y las mujeres que desempeñan un mismo
trabajo, ocupan un mismo puesto o tienen la misma categoría profesional,
lo mismo en el sector público que en el privado.


VAJA QUE EL PROBLEMA NO ÉS UNA DESCRIMINACIÓ EN ELS SALARIS SINÓ EN LES FEINES, sigui perquè les dones ocupin més feines mal pagades, o siguin discriminades en càrrecs directius, o tinguin menys estudis, etc... Així doncs la discriminació de gènere és una variable espúrea en aquest cas i quan és aïllada mostra una escassa incidència alhora dels salaris.

Això és important per parar la demagògia de fer pensar a la gent que encara la dona no cobra el mateix per la mateixa feina. Sobretot és important pq si no es fa  un bon diagnòstic dels problemes més difícil serà superar-los, és a dir, si es vol millorar on s'ha d'anar a atacar són en les altres causes que provoquen aquesta discriminació.

Més interessant és que el diferencial mig salarial encara s'incrementa més entre els pensionistes, com es pot llegir en aquest article de LaVanguardia. Les raons són que els útlims anys hi ha més diferencial i que hi ha més dones que no han cotitzat i per tant reben pensions no contributives.

Us deixo amb una interessant infografia que mostra la diferència de salaris i de feines (no per la mateixa feina eh) entre homes i dones i com, paradoxalment, aquestes són molt menors als EUA que a Europa.Comments for this entry

Leave your comment